دستگاه تبخیر حرارتی برای ساخت لایه‌های نازک از فلزات و دی‌الکتریک‌ها

دستگاه تبخیر حرارتی برای ساخت لایه‌های نازک از فلزات و دی‌الکتریک‌ها

شرکت پوشش‌های نانوساختار، دستگاه تبخیر حرارتی تولید و به بازار عرضه می‌کند که برای ساخت لایه‌های نازک از فلزات و دی‌الکتریک‌ها مناسب است. از این دستگاه برای حوزه‌های نانو و میکروالکترونیک می‌توان استفاده کرد و در بخش سلول‌های خورشیدی، حسگرهای لایه نازک و لایه‌های نوری و اپتیکی قابل استفاده است.

471