نمایشگاه ایران‌نانو ۱۴۰۱، فرصت مناسب برای شناسایی نیاز بازار است

نمایشگاه ایران‌نانو ۱۴۰۱، فرصت مناسب برای شناسایی نیاز بازار است

مدیرعامل شرکت تجهیزات‌سازان پیشتاز نمایشگاه فناوری‌نانو را فرصت مناسبی برای شناسایی نیاز بازار در حوزه تجهیزات خشک‌کن سرمایشی و دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی می‌داند.

635