ابزاری ایرانی برای مطالعه لایه‌های نازک در سلول‌های خورشیدی و پیل‌های سـوختی

ابزاری ایرانی برای مطالعه لایه‌های نازک در سلول‌های خورشیدی و پیل‌های سـوختی

شرکت توسعه فناوری شریف سولار موفق به ارائه دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات و طیف‌سنج امپدانس الکتروشیمیایی شده است که برای مطالعه فصل مشترک لایه‌های نازک در سلول‌های خورشیدی و پیــل‌هــای ســوختی مناسب است.

700