جذب سرمایه برای توسعه کسب و کار ادوات تصویربرداری مادون قرمز

جذب سرمایه برای توسعه کسب و کار ادوات تصویربرداری مادون قرمز

امبریون (Emberion) یکی از اولین شرکت‌های انشعاب یافته از گرافن فلگ‌شیپ است که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد و در حوزه اپتوالکترونیک فعالیت می‌کند. این شرکت شش میلیون یورو برای توسعه کسب و کار ادوات تصویربرداری طول موج‌های مرئی و موج کوتاه مادون قرمز (SWIR) خود جمع‌آوری کرده است.

551
استفاده از نقاط کوانتومی در ساخت دوربین مادون قرمز

استفاده از نقاط کوانتومی در ساخت دوربین مادون قرمز

پژوهشگران با استفاده از نقاط کوانتومی اقدام به ساخت دوربین مادون قرمز کردند. این روش نسبت به روش‌های رایج که در آن‌ها از لایه‌های نیمه‌هادی استفاده می‌شود، ارزان‌تر بوده و دستگاه عملکرد بهتری دارد.

1201