نشست اساتید حوزه فناوری نانو برگزار شد

نشست اساتید حوزه فناوری نانو برگزار شد

روز سه شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۲ نشست اساتید حوزه فناوری نانو با هدف معرفی برنامه‌های حمایتی ستاد از پژوهش و تحقیقات در حوزه فناوری‌نانو و هم‌اندیشی پیرامون این برنامه‌ها در محل ستاد توسعه فناوری‌نانو و میکرو برگزار شد.

363