ترکیب نانوساختار لیتیم و الماس برای تولید کیوبیت کامپیوتر کوانتومی استفاده شد

ترکیب نانوساختار لیتیم و الماس برای تولید کیوبیت کامپیوتر کوانتومی استفاده شد

دانشمندان حوزه اطلاعات کوانتومی همیشه در جستجوی ترکیبی از مواد هستند که بتوانند آن‌ها را در سطح مولکولی دستکاری کرده تا بتوان اطلاعات قابل اعتماد را ذخیره و انتقال دهند. به تازگی محققان با ترکیب دو نانوساختار، الماس و لیتیم نیوبات، موفق به ارائه ترکیبی شدند که در حوزه اطلاعات کوانتومی بسیار مفید و راهگشا است.

160