ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن به عنوان سوخت، دو برابر شد

ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن به عنوان سوخت، دو برابر شد

پژوهشگران کره‌ای با تولید نانوساختار متخلخلی، نشان دادند که می‌توان گاز هیدروژن را دو برابر بیشتر ذخیره کرد. با توجه به وزن کمتر، این راهکار برای ذخیره‌سازی در بخش حمل و نقل بسیار مناسب است.

140