دوره‌های آنلاین ویژه آمادگی المپیاد دانش‌آموزی و مسابقه ملی فناوری نانو

دوره‌های آنلاین ویژه آمادگی المپیاد دانش‌آموزی و مسابقه ملی فناوری نانو

سایت آموزش فناوری نانو (edu.nano.ir) به منظور افزایش آمادگی داوطلبان مسابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش آموزی فناوری نانو، اقدام به برگزاری دوره‌های آمادگی به صورت آنلاین در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه می‌نماید.

2729
برگزاری آزمون‌های آزمایشی آمادگی مسابقه نانو در سایت آموزش فناوری نانو

برگزاری آزمون‌های آزمایشی آمادگی مسابقه نانو در سایت آموزش فناوری نانو

در راستای آمادگی هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان ششمین مسابقه ملی فناوری نانو و زمینه‌سازی یک برنامه‌ریزی منظم برای مطالعه و ارزیابی یادگیری کاربران، همچون سال‌های گذشته، سایت آموزش نانو آزمون‌های آزمایشی را برگزار می‌کند.

2499
آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو منتشر شد

آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو منتشر شد

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری‌نانو، نهادهای ترویجی مشارکت‌کننده در برگزاری مسابقه دانشجویی فناوری نانو را ارزیابی می‌کند. مطابق آیین نامه، ارزیابی فعالیت‌ها در سه مولفۀ کمّی، کیفی و اجرایی برای یک دوره برگزاری

1199