مقاله‌ای مروری درباره کاربردهای زیست پزشکی نانوحباب‌ها

مقاله‌ای مروری درباره کاربردهای زیست پزشکی نانوحباب‌ها

اندازه نانوحباب‌ها به این نانوساختارها اجازه می‌دهد تا از مویرگ‌های خونی و همچنین سدخونی مغز (BBB) عبور کرده و انتقال دارو را به مغز تسهیل کنند. از این رو نانوحباب‌ها یکی از گزینه‌های مناسب برای استفاده در بخش پزشکی هستند. یک تیم تحقیقاتی از استرالیا مقاله‌ای مروری برای بررسی کاربردهای نانوحباب در بخش زیست‌پزشکی منتشر کرده است.

100
اصلاح یک اسفنج نانویی برای حمل و رهایش همزمان دو دارو

اصلاح یک اسفنج نانویی برای حمل و رهایش همزمان دو دارو

ساختار اسفنجی شکل چارچوب‌های آلی فلزی (MOF) به این پلیمرها اجازه می‌دهد تا طیف وسیعی از ترکیبات درمانی را حمل کرده و در محل مورد نظر تحویل دهند. به تازگی محققان مقاله‌ای منتشر کردند که نشان می‌دهد یک MOF حاوی کروم در اثر شستشو با یک دوز اسید استیک می‌تواند افزایش حفره و مساحت سطحی را تجربه کند.

96
دانشگاه اصفهان: تثبیت داروهای ضدسرطان با نانوساختارهای انتقال هدفمند دارو

دانشگاه اصفهان: تثبیت داروهای ضدسرطان با نانوساختارهای انتقال هدفمند دارو

محققان دانشگاه اصفهان در قالب یک طرح پسادکتری موفق به تثبیت داروهای ضدسرطان دوکسوروبیسین و پمتریکس و عامل هدفمندکننده گلوتامین در سطح طلا و بررسی اندرکنش نانوساختارهای حاصل با سلول‌های سرطانی شدند.

338
آزمایش موفقیت‌آمیز رهایش دارو به مغز توسط نانوذرات لیپیدی

آزمایش موفقیت‌آمیز رهایش دارو به مغز توسط نانوذرات لیپیدی

مغز را به عنوان یک برج کنترل ترافیک هوایی تصور کنید که بر عملیات حیاتی و پیچیده «فرودگاه» بدن نظارت دارد. وجود این برج، برای هماهنگ کردن جریان بی‌وقفه سیگنال‌های عصبی ضروری است و توسط یک لایه بسیار پیچیده محافظت می‌شود که مانند تیم امنیتی فرودگاه عمل می‌کند و با پشتکار و دقت همه چیز را بررسی می‌کند و به بدن اطمینان می‌دهد که هیچ مزاحم ناخواسته‌ای کار حیاتی داخل مغز را مختل نمی‌کند.

176
کاربرد فناوری‌نانو برای توسعه بهتر داروهای سنتی چینی بررسی شد

کاربرد فناوری‌نانو برای توسعه بهتر داروهای سنتی چینی بررسی شد

در یک بررسی اخیر که در مجله Nanobiotechnology منتشر شده است، محققان داده‌های موجود در مورد سامانه‌های رهایش مبتنی بر فناوری نانو که برای اجزای فعال داروهای سنتی چینی (TCM) استفاده می‌شود، را بررسی کردند.

131
در آینده، افراد دیابتی فقط سالی سه بار دارو تزریق خواهند کرد!

در آینده، افراد دیابتی فقط سالی سه بار دارو تزریق خواهند کرد!

سامانه رهایشی در دانشگاه استنفورد ساخته شده که می‌تواند دارو را به آرامی در بدن رها کند. این سامانه این امکان را فراهم می‌کند که بیمار دیابتی هر چهار ماه یک بار دارو تزریق کند. این فناوری در مرحله آزمایشگاهی بوده و روی موش‌ها با موفقیت آزمایش شده است.

178