نانومحصول ایرانی؛ روکش صندلی

نانومحصول ایرانی؛ روکش صندلی

شرکت تیزتک موفق به تولید روکش صندلی با خاصیت آنتی‌باکتریالی و آبگریزی شده است. این فناوری با همکاری مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی و شرکت تیزتک انجام شده است.

531