بازآتک؛ فراخوان ایده و محصولات آموزشی نانو (زمستان ۱۴۰۲)

بازآتک؛ فراخوان ایده و محصولات آموزشی نانو (زمستان ۱۴۰۲)

رویداد «بازآتک» رویدادی است که با تلفیق سه مولفه: ۱- بازی و سرگرمی، ۲- آموزش و ۳- فناوری نانو و با هدف ساماندهی و کمک به ارتقاء کمی و کیفیت محصولات آموزشی در حوزه نانو برگزار می شود. این رویداددر راستای «برنامه ساماندهی و توسعه محصولات آموزشی فناوری نانو» طراحی شده است.

282
رونمایی از دستاوردهای رویداد بازآتک در چهارمین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی

رونمایی از دستاوردهای رویداد بازآتک در چهارمین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی

محصولاتی که با هدف آموزش مفاهیم و کاربردهای فناوری نانو در رویداد بازآتک ارتقاء و توسعه یافته‌اند، در نمایشگاه چهارمین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی واقع در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه خواهند شد.

737
بازآتک؛ فراخوان ایده و محصولات آموزشی نانو

بازآتک؛ فراخوان ایده و محصولات آموزشی نانو

رویداد «بازآتک» رویدادی است که با تلفیق سه مولفه: ۱-بازی و سرگرمی، ۲-آموزش و ۳-فناوری نانو و با هدف ساماندهی و کمک به ارتقای کمی و کیفیت محصولات آموزشی در حوزه نانو برگزار می‌شود. این رویداددر راستای «برنامه ساماندهی و توسعه محصولات آموزشی فناوری نانو» طراحی شده است.

1496