ترانزیستور گرافنی وارد تجهیزات تشخیص پزشکی می‌شود

ترانزیستور گرافنی وارد تجهیزات تشخیص پزشکی می‌شود

شرکت گرافن‌دی‌ایکس (Graphenedx)، جنرال گرافن (General Graphene Corp) و زافیرز (Sapphiros) مشارکت راهبردی را برای صنعتی‌سازی نوعی زیست‌حسگر گرافنی آغاز کردند. این زیست‌حسگر قرار است برای استفاده در تجهیزات پزشکی به منظور تشخیص انواع بیماری‌ها استفاده شود.

306