تولید مهمترین جز کیت‌های استخراج زیست‌مولکول‌ها در کشور

تولید مهمترین جز کیت‌های استخراج زیست‌مولکول‌ها در کشور

روناش تکنولوژی پارس موفق به تولید نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن با پوسته سیلیس شده است. این نانوذرات عنصر کلیدی در تولید کیت‌های استخراج زیست‌مولکول‌هایی نظیر DNA ، RNA و پروتئین‌ها با فناوری بیدهای مغناطیسی است.

935
راه‌اندازی استارت‌آپی برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها

راه‌اندازی استارت‌آپی برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها

برای تشخیص سریع زیست‌مولکول‌ها استارت‌آپی توسط پژوهشکده علوم زیستی ایندیانا راه‌اندازی شده است. این استارت‌آپ قرار است از یک معرف حاوی نانوذرات و یک تراشه برای تشخیص و شناسایی زیست‌مولکول‌ها استفاده کند.

266