با زینوبات آشنا شوید؛ اولین ارگانیزم زندۀ قابل برنامه‌ریزی

با زینوبات آشنا شوید؛ اولین ارگانیزم زندۀ قابل برنامه‌ریزی

زینوبات را می‌توان به عنوان محصولی که از همگرایی زیست‌شناسی و هوش مصنوعی ایجاد شده، در نظر گرفت. اولین ربات زنده جهان که توسط سلول‌های بنیادی ساخته شده است. این روبات از روی سلول‌های یک نوع قورباغه آفریقایی به نام Xenopus ساخته است. در واقع واژه زنوبات (Xenobot) از ترکیب حروف ابتدایی Xenopus و Robot ایجاد شده است. این محصول، نَه یک رباتِ سنتی و نه گونه‌ای شناخته‌شده از جانداران است، بلکه نوع جدیدی از مصنوعات دست انسان است که می‌توان آن را «ارگانیزم زندۀ قابلِ برنامه‌ریزی» نامید.

219