تبدیل یک جلبک به زخم‌بند با کمک فناوری پلاسما

تبدیل یک جلبک به زخم‌بند با کمک فناوری پلاسما

محققان دانشگاه فلیندرز با استفاده از رویکردی نوآورانه، جهش قابل توجهی در زمینه مراقبت از زخم برداشند. آنها با استفاده از جت پلاسمای آرگون، موفق شدند یک میکروجلبک سبزآبی موسوم به Spirulina maxima، را به پوشش‌های بسیار نازک زیست فعال تبدیل کنند.

174