فراخوان ارتقای ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری

فراخوان ارتقای ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری

اینوتن (InnoTEN) به‌عنوان یکی از برنامه‌های ستاد توسعه فناوری نانو که متولی اجرای چالش‌های نوآوری است به تازگی چالشی برای ارتقای ستاپ‌های آزمایشگاهی به تجهیزات تجاری راه‌اندازی کرده است. ثبت‌نام این چالش در حال انجام است.

2119