طراحی حسگر تشخیص زودهنگام سرطان سینه

طراحی حسگر تشخیص زودهنگام سرطان سینه

«طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی جهت تشخیص زودهنگام میکروRNAهای دخیل در سرطان سینه در بستر میکروفلوئیدیک» عنوان رساله دکتری جلیل پرچکانی چوزکی است که با راهنمایی حسین نادری‌منش به انجام رسانده است.

70