با توسعه یک دستگاه تشخیص بر بالین، سرطان پوست به سرعت قابل شناسایی می‌شود

با توسعه یک دستگاه تشخیص بر بالین، سرطان پوست به سرعت قابل شناسایی می‌شود

سایبس هولدینگ (SciBase) با همکاری شرکت بیردرموتولوژی (Bare Dermatology) در حال توسعه تجاری یک ابزار تشخیص بر بالین (point-of-care) است که در آن با ترکیب هوش مصنوعی با طیف‌سنجی امپدانس الکتریکی (EIS) تشخیص زودهنگام نوعی سرطان پوست انجام می‌شود.

298
ارائه نتایج امیدوارکننده روش تحریک نانوپالس برای مقابله با سرطان پوست

ارائه نتایج امیدوارکننده روش تحریک نانوپالس برای مقابله با سرطان پوست

یکی از شرکت‌های توسعه دهنده فناوری تحریک نانوپالس برای درمان سرطان، نتایج یافته‌های خود برای استفاده از این فناوری برای درمان سرطان پوست را در گردهمایی IMCAS ارائه کرد.

1355