سلول‌های خورشیدی پروسکایتی ارزان قیمت با مهندسی مولکولی مواد

سلول‌های خورشیدی پروسکایتی ارزان قیمت با مهندسی مولکولی مواد

تیم تحقیقاتی دکتر هاشم شهروس‌وند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان در پژوهشی برای کاهش قیمت نهایی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی موفق شدند یک ترکیب جدید آلی ارزان قیمت را جایگزین یکی از معروف‌ترین انتقال‌دهنده‌های حفره با نام اختصاری spiro-OMeTAD در این لایه کنند. در این پروژه، با دستکاری در سطح مولکولی مواد، سلول‌های خورشیدی پروسکاتی ارزان قیمت تولید شده است.

131
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی با نانولوله کربنی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی با نانولوله کربنی

پژوهشگران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موفق شدند با اعمال نانولوله‌های کربنی به درون ساختار سلول‌های خورشیدی پروفسکایتی، بازدهی تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی را در این نوع سلول های خورشیدی به بیش از ۱۷ درصد افزایش دهند.

304