نانوذرات کلسیم مقاومت دارویی سلول‌های سرطانی را شکستند

نانوذرات کلسیم مقاومت دارویی سلول‌های سرطانی را شکستند

برای مقابله با مقاومت چند دارویی در سلول‌های سرطانی، محققان نانوذراتی موسوم به TCaNGs ساختند که با آزاد کردن مقادیر بالایی از کلسیم می‌تواند عملکرد پمپ‌های تخلیه کننده دارو از داخل تومور سرطانی را مختل کرده و اثر داروی شیمی‌درمانی را افزایش دهد.

264
طراحی سیستم نانوهیبریدی برای مقابله با عود مجدد سرطان

طراحی سیستم نانوهیبریدی برای مقابله با عود مجدد سرطان

پروژه XtraUS به دنبال طراحی و ساخت دستگاهی است که در آن از سامانه نانوهیبریدی برای مقابله با عود مجدد بیماری سرطان استفاده می‌شود. قرار است نمونه پروتوتایپ این دستگاه در قالب این پروژه ساخته شود.

316
انفجار کنترل شده بمب نانوذره‌ای درون سلول‌های سرطانی

انفجار کنترل شده بمب نانوذره‌ای درون سلول‌های سرطانی

محققان از چارچوب‌های آلی فلزی برای تولید ساختارهایی استفاده کردند که حاوی مقادیر زیادی یون آهن هستند. این نانوذرات با ورود به داخل سلول و در اثر تنظیم pH محیط، منفجر شده و یون‌های آزاد شده موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود.

571