نتایج مثبت فاز دوم کارآزمایی بالینی روی نانودارویی برای اختلالات سیستم عصبی

نتایج مثبت فاز دوم کارآزمایی بالینی روی نانودارویی برای اختلالات سیستم عصبی

سلین نانومدیسین (Clene Nanomedicine) نتایج مثبتی از فاز دوم کارآزمایی بالینی خود به‌دست آورده است. این شرکت توسعه‌دهنده نانوبلور، از این نانوساختار برای کمک به درمان بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) استفاده کرده است.

229