ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن به عنوان سوخت، دو برابر شد

ظرفیت ذخیره‌سازی هیدروژن به عنوان سوخت، دو برابر شد

پژوهشگران کره‌ای با تولید نانوساختار متخلخلی، نشان دادند که می‌توان گاز هیدروژن را دو برابر بیشتر ذخیره کرد. با توجه به وزن کمتر، این راهکار برای ذخیره‌سازی در بخش حمل و نقل بسیار مناسب است.

157
ترکیب نانومواد و باکتری برای تولید ارزان‌قیمت هیدروژن

ترکیب نانومواد و باکتری برای تولید ارزان‌قیمت هیدروژن

سیستم فتوسنتز مصنوعی را تصور کنید که ترکیبی از نانوذرات نیمه‌هادی با یک باکتری غیر فتوسنتزیک است. این سامانه می‌تواند مسیر جدید امیدوارکننده‌ای برای تولید سوخت هیدروژن خورشیدی پایدار ارائه دهد.

440