ساخت سپر محافظ برای افزایش اثربخشی نانوحامل‌ها

ساخت سپر محافظ برای افزایش اثربخشی نانوحامل‌ها

سپری محافظ برای افزایش عملکرد سامانه‌های رهایش دارو توسط محققان کره‌ای ساخته شده که می‌تواند اثربخشی داروهای شیمی‌درمانی را بهبود دهد. این سپر مانع از خنثی شدن نانوحامل‌ها توسط پروتئین‌های موجود در خون می‌شود.

1024