افزایش دوام و کاهش وزن سازه‌ها با الکترودهای جوشکاری نانویی

افزایش دوام و کاهش وزن سازه‌ها با الکترودهای جوشکاری نانویی

به گفته مدیر تولید شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانوساختار نماد، به دلیل استحکام جوش‌های ایجاد شده با الکترودهای این شرکت، در عین افزایش دوام جوش، با کاهش تعداد لایه‌های جوشکاری وزن سازه کاهش محسوسی پیدا می‌کند.

766