سیم‌مسی با گرافن تقویت شد؛ افزایش ۱۱ درصدی هدایت الکتریکی

سیم‌مسی با گرافن تقویت شد؛ افزایش ۱۱ درصدی هدایت الکتریکی

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام (PNNL) با استفاده از روش پردازش و اکستروژن،کامپوزیت‌ مس/گرافن ساختند که می‌تواند هدایت بهتری نسبت به فلز مس داشته باشد.

189