فعال‌ترین آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی نانو در چه شهرهایی واقع هستند؟

فعال‌ترین آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی نانو در چه شهرهایی واقع هستند؟

راه‌اندازی شبکه آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی فناوری نانو (شبکه توانا) در سال ۱۳۹۱ با حمایت مالی معاونت ریاست جمهوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و آموزش و پرورش توسط باشگاه نانو با هدف دسترسی همه دانش‌آموزان کشور به تجهیزات آزمایشگاهی آغاز شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۹ آزمایشگاه به عضویت این شبکه درآمدند. باشگاه نانو طبق برنامه هر ساله، عملکرد این آزمایشگاه‌ها را در سال ۱۴۰۰ ارزیابی و از فعال‌ترین آن‌ها تقدیر می‌کند.

650