دعوت رویداد استارتاپی در اصفهان برای اتصال استارتاپ‌ها به صنایع کوچک و متوسط

دعوت رویداد استارتاپی در اصفهان برای اتصال استارتاپ‌ها به صنایع کوچک و متوسط

فن بازار منطقه‌ای اصفهان در نظر دارد با همکاری و حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان طی یک رویداد ملی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور شاخص در حوزه فناوری نانو را شناسایی کرده و ضمن حمایت مادی از آن‌ها، برای معرفی و اتصال این استارتاپ‌ها به صنایع کوچک و متوسط اقدام نماید.

1043