استفاده از نانولوله‌کربنی برای تولید نورون‌های مصنوعی

استفاده از نانولوله‌کربنی برای تولید نورون‌های مصنوعی

محققان نشان دادند که با استفاده از نانومواد کربنی، نظیر نانولوله‌کربنی، می‌توان نورون‌های مصنوعی تولید کرد. در این پروژه آن‌ها نورون‌هایی ساختند که می‌تواند حضور دوپامین را تشخیص داده و همچنین در پاسخ به سیگنال، دوپامین آزاد کند.

75
ستون‌هایی از نانولوله‌ کربنی برای جهت‌دهی به رشد نرون‌ها

ستون‌هایی از نانولوله‌ کربنی برای جهت‌دهی به رشد نرون‌ها

پژوهشگران ستون‌هایی از جنس نانولوله ‌کربنی ساختند که می‌تواند به‌عنوان الگو برای ایجاد آرایه‌های میکروالکترونیک سه‌بعدی به کار رود. آن‌ها از این ستون‌ها برای رشد شبکه‌های سلول بنیادی انسان استفاده کردند.

709
استفاده از شبکه نرونی مصنوعی برای بهبود سنتز نانولوله‌ها

استفاده از شبکه نرونی مصنوعی برای بهبود سنتز نانولوله‌ها

سنتز فیلم‌های نانولوله‌کربنی همیشه چالش‌هایی داشته است. محققان از شبکه نرونی مصنوعی برای کنترل فرآیند تولید استفاده کردند تا در نهایت بتوانند ساختاری با خواص از پیش تعیین شده ارائه کنند.

749