حس بویایی ملخ با نانوذرات تقویت شد/دستاوردی برای ساخت بینی‌ مصنوعی

حس بویایی ملخ با نانوذرات تقویت شد/دستاوردی برای ساخت بینی‌ مصنوعی

سیناماننی و بارانی رامان موفق به ساخت نانوساختارهای خاصی شدند که قادر به جذب نور و ایجاد گرما است. از این ساختار می‌توان برای ذخیره و انتشار مواد شیمیایی استفاده کرد. این گروه از این نانوساختار جدید برای بهبود حس بویایی در ملخ استفاده کردند. این نانوساختار باعث شد تا ملخ بوی خاصی را با کارایی بالاتری شناسایی کند.

154
با یک پلتفرم نانویی، بررسی اثر دارو روی سیستم عصبی ساده‌تر می‌شود

با یک پلتفرم نانویی، بررسی اثر دارو روی سیستم عصبی ساده‌تر می‌شود

محققان از نانوذرات مغناطیسی برای ارائه پلتفرمی استفاده کردند که امکان شبیه‌سازی محیط داخل سیستم عصبی را فراهم می‌کند. این سیستم به دانشمندان اجازه می‌دهد تا رشد بافت‌ها و سلول‌های عصبی را با دقت بالاتری بررسی کرده و اثرات دارو یا یک روش درمانی را روی این بافت و سلول‌ها مطالعه کنند.

342
استفاده از نانولوله‌کربنی برای تولید نورون‌های مصنوعی

استفاده از نانولوله‌کربنی برای تولید نورون‌های مصنوعی

محققان نشان دادند که با استفاده از نانومواد کربنی، نظیر نانولوله‌کربنی، می‌توان نورون‌های مصنوعی تولید کرد. در این پروژه آن‌ها نورون‌هایی ساختند که می‌تواند حضور دوپامین را تشخیص داده و همچنین در پاسخ به سیگنال، دوپامین آزاد کند.

232
ستون‌هایی از نانولوله‌ کربنی برای جهت‌دهی به رشد نورون‌ها

ستون‌هایی از نانولوله‌ کربنی برای جهت‌دهی به رشد نورون‌ها

پژوهشگران ستون‌هایی از جنس نانولوله ‌کربنی ساختند که می‌تواند به‌عنوان الگو برای ایجاد آرایه‌های میکروالکترونیک سه‌بعدی به کار رود. آن‌ها از این ستون‌ها برای رشد شبکه‌های سلول بنیادی انسان استفاده کردند.

901
استفاده از شبکه نورونی مصنوعی برای بهبود سنتز نانولوله‌ها

استفاده از شبکه نورونی مصنوعی برای بهبود سنتز نانولوله‌ها

سنتز فیلم‌های نانولوله‌کربنی همیشه چالش‌هایی داشته است. محققان از شبکه نرونی مصنوعی برای کنترل فرآیند تولید استفاده کردند تا در نهایت بتوانند ساختاری با خواص از پیش تعیین شده ارائه کنند.

1129