هم‌افزایی دو شرکت برای کمک به توسعه فناوری رهایش مواد در سلول

هم‌افزایی دو شرکت برای کمک به توسعه فناوری رهایش مواد در سلول

همکاری دو شرکت فعال در حوزه زیستی منجر به توسعه فناوری شده که به کاربران اجازه می‌دهد تا درک عمیق‌تری نسبت به سلول‌های زنده داشته باشند. این دو شرکت با استفاده از نانوذرات و فناوری رهایش سلولی روشی در اختیار محققان قرار می‌دهند که سلول‌های زنده را تا دو هفته پایدار نگه دارند.

1176