محصولی برای کمک به طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران

محصولی برای کمک به طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران

شرکت آتیه پردازان ظهور شریف با طراحی و ساخت پلنت‌های الکترولایزر آب نمک به طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران کمک می‌کند. این پروژه در چندین ایستگاه تولید و تزریق آب ژاول در مسیر خط انتقال آب خلیج فارس اجرا شده است.

620
آند با پوشش نانوساختار برای الکترولیز آب دریا و گندزدایی آب برج‌های خنک‌کننده پتروشیمی

آند با پوشش نانوساختار برای الکترولیز آب دریا و گندزدایی آب برج‌های خنک‌کننده پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان ظهور شریف سامانه‌ای مجهز به آند دارای پوشش نانوساختار به بازار عرضه می‌کند که از آن می‌توان برای الکترولیز آب دریا و همچنین گندزدایی آب برج‌های خنک‌کننده پتروشیمی استفاده کرد. سال گذشته پتروشیمی مبین از این فناوری برای حذف مواد زائد از آب برج خنک‌کننده‌ها استفاده کرده است.

1389