با همکاری مشترک، نانوکامپوزیتی برای استفاده در صنایع مختلف تولید می‌شود

با همکاری مشترک، نانوکامپوزیتی برای استفاده در صنایع مختلف تولید می‌شود

دو شرکت لویدین نانوسیستمز و آدامانت کامپوزیتز قرار است با همکاری مشترک، نانوکامپوزیت‌های تقویت‌شده‌ای تولید می‌کنند که در حوزه‌های مختلف صنعتی قابل استفاده است.

420