نتایج امیدوارکننده از درمان بیماری کبد با کمک نانوذرات لیپیدی

نتایج امیدوارکننده از درمان بیماری کبد با کمک نانوذرات لیپیدی

شرکت آربوتوس بیوفارما نتایج دلگرم‌کننده‌ای از درمان نوعی بیماری کبدی با استفاده از نانوذرات لیپیدی به‌دست آورده است و نتایج این داده‌ها در کنگره بین‌المللی کبد ارائه شده‌ است.

372