فایزر و بیونتک برای نقض پتنت در تولید واکسن ضدکرونا متهم شدند

فایزر و بیونتک برای نقض پتنت در تولید واکسن ضدکرونا متهم شدند

شرکت آربوتوس (Arbutus) و جنوانت (Genevant)، فایزر و بیونتک را برای نقض پتنت فناوری نانوذرات لیپیدی در توسعه واکسن ضدکرونا حاوی mRNA خود متهم کرده است. سال گذشته نیز شرکت مادرنا از فایزر و بیونتک برای نقض حق پتنت مربوط به فناوری نانوذرات لیپیدی شکایت کرد. آنیلام فارماکیوتیکالز (Alnylam Pharmaceuticals) هم علیه شرکت‌های فایزر و مادرنا برای همین فناوری شکایت کرده است.

405
نتایج امیدوارکننده از درمان بیماری کبد با کمک نانوذرات لیپیدی

نتایج امیدوارکننده از درمان بیماری کبد با کمک نانوذرات لیپیدی

شرکت آربوتوس بیوفارما نتایج دلگرم‌کننده‌ای از درمان نوعی بیماری کبدی با استفاده از نانوذرات لیپیدی به‌دست آورده است و نتایج این داده‌ها در کنگره بین‌المللی کبد ارائه شده‌ است.

909