استارت آپ اروپایی برای شرق آسیا نانوماسک ضدآلودگی هوا می سازد!

استارت آپ اروپایی برای شرق آسیا نانوماسک ضدآلودگی هوا می سازد!

شرکت نوپایی فرانسوی که در حوزه ساخت ماسک ضدآلودگی با کمک فناوری نانو فعالیت دارد، بازار شرق آسیا را هدف قرار داده است. این شرکت توجه سرمایه‌گذاران این منطقه را نیز به خود جلب کرده است.

869