تولید صنعتی منسوجات گرم‌شونده با استفاده از نانولوله‌های کربنی

تولید صنعتی منسوجات گرم‌شونده با استفاده از نانولوله‌های کربنی

یک شرکت روسی با استفاده از نانولوله‌های کربنی تولید شده توسط او‌سی‌اس‌آی‌ال اقدام به تولید الیافی کرده است که کاربردهای زیادی در منسوجات انعطاف‌پذیر گرم‌شونده دارد. در حال حاضر محصولات مختلفی در بخش پزشکی، خودروسازی و هوافضا با این فناوری تولید شده است.

365