طراحی سامانه تولید گرافن با قابلیت نظارت بر میزان نشت نانومواد در محیط

طراحی سامانه تولید گرافن با قابلیت نظارت بر میزان نشت نانومواد در محیط

شرکت آوانزار (Avanzare) و تکنالیا (Tecnalia) همکاری مشترکی را برای تولید صنعتی گرافن آغاز کردند. این همکاری در قالب پروژه سانشاین اروپا انجام شده و طرفین به دنبال رسیدن به طراحی پایدار و ایمن (SSbD) هستند.

74