تشخیص سریع کرونا با حسگر مبتنی بر اکسید گرافن

تشخیص سریع کرونا با حسگر مبتنی بر اکسید گرافن

آلمانی‌ها پلتفورمی ارائه کردند که در آن از اکسید گرافن برای تشخیص کرونا استفاده می‌شود. در این پروژه که با همکاری چند مرکز تحقیقاتی مختلف انجام شده، ابزاری برای تشخیص سریع و چند دقیقه‌ای کرونا ساخته شده است.

882