تجاری سازی دستگاهی برای تولید نانوحباب با کمک میدان الکتریکی

تجاری سازی دستگاهی برای تولید نانوحباب با کمک میدان الکتریکی

شرکت آکواب نانوبابل اینویشنز در حال انجام آزمایش‌های صنعتی روی فناوری‌نانوحباب‌ساز با استفاده از میدان الکتریکی است تا از آن در حوزه‌های مختلف نظیر شیلات و تصفیه آب استفاده کند.

81