گیاهان آنتی‌بادی برای مقابله با بیماری‌های انسانی و گیاهی تولید می‌کنند

گیاهان آنتی‌بادی برای مقابله با بیماری‌های انسانی و گیاهی تولید می‌کنند

با همکاری شرکت آگروسورس (Agrosource) و مرکز خدمات تحقیقات کشاورزی (ARS) وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) از گیاهان برای تولید نانوبادی‌هایی استفاده شده که به سرعت پاتوژن‌های نوظهور در انسان و کشاورزی را از بین می‌برد. این نانوبادی‌ها یک روش جدید امیدوارکننده برای درمان بیماری‌های ویروسی، از جمله کرونا هستند.

437