با همکاری صنعت و دانشگاه، فناوری‌نانو به کمک درمان MS می‌آید

با همکاری صنعت و دانشگاه، فناوری‌نانو به کمک درمان MS می‌آید

شرکت اترنا (etherna) و دانشگاه هاسلت برای تحقیقات در حوزه mRNA وارد همکاری مشترک شدند. آن‌ها به دنبال توسعه فناوری نانوذرات لیپیدی و بهره‌برداری از آن در بخش بیماری‌های خودایمنی هستند.

72