افزایش ۲۵۰ برابری دوام آسفالت خیابان با پوشش نانو

افزایش ۲۵۰ برابری دوام آسفالت خیابان با پوشش نانو

در شهر کنت، به‌صورت آزمایشی یک نانوپوشش اصلاح‌کننده که روی سطح آسفالت قرار می‌گیرد، مورداستفاده قرار گرفت تا با آسفالت معمولی مقایسه شود. استفاده آزمایشی این محصول در جاده‌ها و باند فرودگاه، حاکی از افزایش ۲۵۰ برابری مقاومت سطح آسفالت در برابر خستگی بوده است.

1233