عملکرد مثبت مواد نانوکامپوزیتی در ماهواره‌ها ارزیابی شد

عملکرد مثبت مواد نانوکامپوزیتی در ماهواره‌ها ارزیابی شد

کامپوزیت‌ها و چسب‌های تقویت‌شده با گرافن برای استفاده در ماهواره‌ها آزمایش شده‌اند. شرکت ادامانت متریالز (Adamant Materials) و آژانس فضایی اروپا اقدام به آزمایش نوعی کامپوزیت تقویت‌شده با گرافن در ماهواره‌ها کردند. آن‌ها به دنبال این سوال بودند که چگونه افزودن گرافن و سایر نانومواد می‌تواند خواص حرارتی و الکتریکی ماهواره را بهینه کند.

318