سرطان‌های بدخیم حفره شکمی قابل درمان می‌شوند؟

سرطان‌های بدخیم حفره شکمی قابل درمان می‌شوند؟

با تاسیس شرکتی به نام استرادیفای بیوساینس (Stradefy Biosciences) محققان به دنبال استفاده از نانوذرات برای درمان سرطان‌های تهاجمی و مقاوم به دارو در ناحیه تخمدان و رحم هستند. این نانوذرات با چسبیدن به ناحیه حفره شکمی رهایش آرام دارو را انجام می‌دهند و عوارض داروهای شیمی‌درمانی را به حداقل می‌رسانند.

385