سرمایه‌گذاری یک شرکت خطرپذیر برای توسعه نانوباتری‌ خودرو

سرمایه‌گذاری یک شرکت خطرپذیر برای توسعه نانوباتری‌ خودرو

شرکت استلانتیس (Stellantis) و لایتن (Lyten) اعلام کردند که شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به استلانتیس قصد دارد تا روی فناوری شرکت لایتن سرمایه‌گذاری کند تا تجاری سازی فناوری موسوم Lyten 3D Graphene™ تسریع شود. این فناوری می‌تواند در بخش‌هایی نظیر باتری خودروهای برقی به ویژه باتری لیتیم سولفور لایتن موسوم به LytCell™ استفاده شود.

209