همگرایی سه فناوری برای ساخت کوچک‌ترین دستگاه شمارش‌گر خون

همگرایی سه فناوری برای ساخت کوچک‌ترین دستگاه شمارش‌گر خون

شرکت اسنلیکس اعلام کرد که کوچک‌ترین و سریع‌ترین دستگاه شمارش‌گر سلول‌های خون را ساخته است. این دستگاه که با همگرایی فناوری‌نانو، یادگیری ماشینی و زیست‌شناسی پیشرفته به‌دست آمده در حد یک تمبر پستی بوده و ده هزار برابر کوچک‌تر از دستگاه‌های رایج در بازار است.

905