ثبت پتنت مربوط به جداسازی مواد خطرناک از محیط با کمک فناوری‌ نانو

ثبت پتنت مربوط به جداسازی مواد خطرناک از محیط با کمک فناوری‌ نانو

شرکت اسپارک‌تکنولوژیز موفق به ثبت پتنت مربوط به فناوری شده که با استفاده از آن می‌توان مواد خطرناک و مضرر را از محیط‌زیست جداسازی کرد. در این فناوری از گرافن استفاده شده‌است.

77