تراشه‌های منبع باز گوگل، به توسعه سریع‌تر شرکت‌های نوپا کمک می‌کند

تراشه‌های منبع باز گوگل، به توسعه سریع‌تر شرکت‌های نوپا کمک می‌کند

مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) قرارداد همکاری برای تحقیق و توسعه در حوزه تراشه با گوگل امضا کرده است، تراشه‌هایی که محققان می‌توانند از آن‌ها برای توسعه نانوفناوری و دستگاه‌های نیمه‌هادی جدید استفاده کنند.

358