در مسیر تجاری‌سازی: اسپری نانویی بینی برای مقابله با کرونا

در مسیر تجاری‌سازی: اسپری نانویی بینی برای مقابله با کرونا

یکی از شرکت‌های فعال در حوزه مقابله با عفونت، با استفاده از نانوذرات اسپری بینی ساخته که می‌توان از آن برای مقابله با کرونا استفاده کرد. نتایج تست‌های آزمایشگاهی امیدوارکننده بوده هر چند هنوز تست‌های انسانی روی این اسپری انجام نشده‌است.

608