جذب سرمایه برای توسعه کسب و کار ادوات تصویربرداری مادون قرمز

جذب سرمایه برای توسعه کسب و کار ادوات تصویربرداری مادون قرمز

امبریون (Emberion) یکی از اولین شرکت‌های انشعاب یافته از گرافن فلگ‌شیپ است که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد و در حوزه اپتوالکترونیک فعالیت می‌کند. این شرکت شش میلیون یورو برای توسعه کسب و کار ادوات تصویربرداری طول موج‌های مرئی و موج کوتاه مادون قرمز (SWIR) خود جمع‌آوری کرده است.

637