همکاری مشترک چند شرکت برای محافظت هوشمندانه از گرافن

همکاری مشترک چند شرکت برای محافظت هوشمندانه از گرافن

شرکت امو، آکسفورد اینسترومنتز، دانشگاه کمبریج، دانشگاه RWTH آخن و دانشگاه ووپرتال با همکاری یکدیگر روشی برای محافظت از گرافن در حین لایه‌نشانی مواد دی‌الکتریکی روی سطح آن ارائه کردند. این فناوری، مسیر تجاری‌سازی ادوات گرافنی را هموارتر می‌کند.

616